ประวัติโรงพยาบาล

เริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลเคียนซาเมื่อ พ.ศ.2527 บนเนื้อที่ 25 ไร่ เปิดให้บริการแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2529 โดยมี นายแพทย์ชลินทร์ สุวรรณทิพย์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก

ต่อมาภายหลังเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2540 ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เคียนซา ได้บริจาคที่ดินของหมู่บ้าน จำนวน 7 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา รวมเป็นที่ดินทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวาให้โรงพยาบาลเคียนซา ในปีงบประมาณ 2540

โรงพยาบาลเคียนซาได้ขยายจากโรงพยาบาล 10 เตียงมาเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541