ผู้บริหาร โรงพยาบาลเคียนซา

Avatar


นายแพทย์ศุภัช จันทร์ถมยา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา

ส่งข้อร้องเรียน


ติดต่อเรา


ที่อยู่ :: 195 หมู่ที่ 2 ตำบล เคียนซา อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84260
โทรศัพท์ :: 077-387189, 077-387190
อีเมลล์ :: itkhiensa@gmail.com
เฟซบุ๊ค :: Khiensa Hospital

หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน ภายเลขโทรศัพท์ภายใน
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
กลุ่มงานจิตเวชและงานยาเสพติด 301
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 302
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 100
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 305, 430

แผนที่ (Google Map)