ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงเรื้อรังเป็นหลังคาเมทัลซีทและปรับปรุงฝ้าเพดาน ของโรงพยาบาลเคียนซา (ล่าสุด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงเรื้อรังเป็นหลังคาเมทัลซีทและปรับปรุงฝ้าเพดาน ของโรงพยาบาลเคียนซา วันที่ : 06-09-2022
ที่มา : บริหาร

 

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com