ข่าวประชาสัมพันธ์

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

 UserFiles/File/EB17_2.pdfวันที่ : 13-03-2020
ที่มา : บริหาร

 

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com