ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ โรงพยาบาลเคียนซา

 UserFiles/File/EB6_13.pdfวันที่ : 13-03-2020
ที่มา : ฝ่ายการพยาบาล

 

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com