ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา

 UserFiles/File/EB15_11.pdfวันที่ : 11-03-2020
ที่มา : บริหาร

 

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com