ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน (เงินบำรุง)

 วันที่ : 06-07-2018
ที่มา :

 

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com