แนะนำโรงพยาบาล

      

เริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลเคียนซาเมื่อ พ.ศ.2527 บนเนื้อที่ 25 ไร่ และเปิดให้บริการแก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2529 มีนายแพทย์ชลินทร์ สุวรรณทิพย์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก
ต่อมาภายหลังเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2540 ทางคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 2 ได้บริจาคที่ดิน
ของ หมู่บ้านจำนวน 7 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวารวมเป็นที่ดินทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวาให้โรงพยาบาล
เคียนซา
ในปีงบประมาณ 2540 โรงพยาบาลเคียนซาได้ขยายจากโรงพยาบาล 10 เตียงมาเป็นโรงพยาบาล
30 เตียงโดยเพิ่มการขยายอาคารใหม่โดยมีผู้อำนวยการคนใหม่ นายแพทย์อุดม วงศาสุลักษณ์เป็นผู้อำนวยการ
และได้เปิดเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
โรงพยาบาลเคียนซาจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล 6 ท่าน
ทำเลที่ตั้ง
อำเภอเคียนซาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลเคียนซาตั้งอยู่ที่ 195
หมู่ที่ 2 ตำบลเคียนซา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 44 ระยะทาง 48 กิโลเมตร
มีจำนวนพื้นที่ประมาณ 850 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 531,250 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็น 5 ตำบล
1. ตำบลบ้านเสด็จ
2. ตำบลพ่วงพรมคร
3. ตำบลเคียนซา
4. ตำบลอรัญคามวารี
5. ตำบลเขาตอก
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอพุนพินและอำเภอคีรีรัฐนิคม
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอพระแสง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอบ้านนาสารและอำเภอบ้านนาเดิม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภอพนมและอำเภอพระแสง


วันที่ : 2009-09-09
ที่มา่ :

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com