วิสัยทัศ : "โรงพยาบาลต้นแบบในการให้บริการสุขภาพ ทั้งเชิงรับและชิงรุกของจังหวัดสุราษฎ์ธานี ถายในปี พุทธศักราช 2557" พันธกิจ : "สามัคคีบริการ ผสมผสานแบบองค์รวม ชุมชนมีส่วนร่วม ทุกคนพึงพอใจ"
  • webboard
  • ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com

รพ.เคียนซา